Om oss

Vision 

Betlehemskyrkan vill:

  • ha Jesus i centrum
  • stå på Bibelns grund
  • välkomna människor i livets olika skiften
  • vara ett andligt hem i Malmö

Vi som driver Betlehemskyrkan har fått lära känna Jesus Kristus som vår räddare och längtar efter att få fördjupas och växa i vår tro på honom. Vi vill också att andra ska få se vem Jesus är.

Vår verksamhet i Betlehemskyrkan står på tre ben: levande söndagsgudstjänster, föreläsningsserier över angelägna teman och samlingar för unga vuxna.

Historia

Betlehemskyrkan är en evangelisk-luthersk missionsförening. Den bildades 1942 under namnet Roseniusföreningen och har alltsedan dess varit ansluten till missionsorganisationen Evangelisk Luthersk Mission (ELM). Fastigheten på Södervärnsgatan 7 köpte man på 1970-talet. Lokalen har genom åren använts till framför allt gudstjänster, bibelstudier, ungdomssamlingar och söndagsskola.

Evangelisk Luthersk Mission är en riksorganisation med rötter i den nyevangeliska väckelse som under 1800-talet drog fram över Sverige. Förgrundsgestalten var Carl Olof Rosenius (1816–1868). Under tidigt 1900-tal uppstod en konflikt gällande bibelsyn inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Under Axel B Svenssons ledning bildades då Bibeltrogna Vänner (BV) som, efter att ha utestängts från EFS, år 1911 etablerade självständig missionsverksamhet. I dag heter rörelsen Evangelisk Luthersk Mission och vi kan sedan många år åter glädja oss över goda relationer med våra vänner i EFS, inte minst här i Malmö där Betaniakyrkan får vara ett gott andligt hem för så många.

För mer information om Evangelisk Luthers Mission, se elmbv.se.