Hyr lokal

Betlehemkyrkans lokaler går att hyra för din församling eller organisation. Lokalerna innhåller bland annat samlingssal med plats för ungefär 90 personer, serveringslokal för ungefär 60 personer, samt ett mindre kök.

Företräde ges till andra kristna församlingar och organisationer.

Har du frågor eller är intresserad av att hyra? Hör av dig till uthyrningsansvarig Filip Giselsson, filip.giselsson@gmail.com, 0793-34 89 30.