Medlem

Om man under en längre period varit en del av föreningens gemenskap finns det möjlighet att bli medlem. Som medlem har man bland annat möjlighet att göra sin röst hörd föreningens årsmöte. Vid intresse, kontakta ordförande Erik Åberg.