Rekrytering

Betlehemskyrkan söker predikant

Betlehemskyrkan i Malmö söker en medarbetare för att leda och utveckla missionsföreningens verksamhet, samt agera som herde och stöd för föreningens medlemmar. Betlehemskyrkan är en missionsförening inom Evangelisk Luthersk Mission (ELM).

Arbetsplatsbeskrivning

Betlehemskyrkan är en gudstjänstfirande missionsförening i Malmö som tillhör Evangelisk Luthersk Mission.

Betlehemskyrkan vill:

 • ha Kristus i centrum
 • stå på Bibelns grund
 • vara ett andligt hem i Malmö
 • välkomna människor i livets olika skiften

Vi som driver Betlehemskyrkan har fått lära känna Jesus som vår räddare och längtar efter att få fördjupas och växa i vår tro på honom. Vi vill också att andra ska få se vem Jesus är.
Verksamheten i Betlehemskyrkan består för tillfället av levande söndagsgudstjänster, föreläsningsserier över angelägna teman och samlingar för unga vuxna.

Vi är glada över och måna om att vår gemenskap präglas av ett starkt lekmannaengagemang. Medlemmarna tar ansvar för olika uppgifter så som ekonomi, omhändertagande av lokal, uppgifter under gudstjänster, planering av evenemang, med mera.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en medarbetare som kan ta ett särskilt andligt ansvar och bära en herderoll i vår gemenskap. I arbetsbeskrivningen ingår bland annat att predika och undervisa, att driva utåtriktat missionsarbete, att stötta i föreningens utveckling som andlig gemenskap och att vara tillgänglig för själavård. Tjänsten är på 50 %, och inleds som provanställning i 6 månader. Efter 6 månader går tjänsten över till en tillsvidareanställning.

Vår längtan är att ha en levande gemenskap, med Gudstjänster som den främsta verksamheten. Tjänsten skulle därför till stor del vara centrerad kring gemenskapen i föreningen, framförallt genom Gudstjänsterna, i vilken predikan har en central roll. Det finns även en längtan i föreningen att kunna driva missionsprojekt, för att nå ut med evangeliet till nya människor. Det kan handla om projekt som alpha-grupper, bibelstudiegrupper för nyblivna kristna, och så vidare. I detta ser vi gärna att den anställde har en central roll.

I övrigt kommer tjänsten utformas i samråd med den anställdes personlighet, kompetens och egna visioner och tankar. Därför skulle detta få ske i samtal med eventuella kandidater.

Evangelisk Luthersk Mission (ELM) står som arbetsgivare för tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

 • tror på Jesus Kristus, och har en personlig tro som formar ditt liv
 • vill verka för att människor ska komma till en personlig och levande tro på Jesus.
 • bekänner dig till den evangelisk-lutherska bekännelsen, och vill bevara det rosenianska arvet.
 • tror att hela Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord.
 • är bekant med ELM och tillsluter dig till ELM och Betlehemskyrkans stadgar.
 • har erfarenhet av att predika och undervisa utifrån Bibeln.

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av församlingsarbete.
 • Prästvigning. Skulle vi få en anställd med en prästvigning ser vi det som en glädje att kunna fira mässa oftare än vad vi gör i nuläget. Att leda mässa skulle då bli en del av tjänstens utformning.
 • Teologiska studier
 • Tidigare erfarenhet från annan kristen verksamhet. Ex. arbete inom andra kristna föreningar/församlingar.
 • Kompetens inom och/eller erfarenhet av arbete med själavård.

Tillträde för tjänsten

Enligt överenskommelse – snarast möjligt för den tillträdande.

Ansökan

Skicka din ansökan till ordforande@betlehemskyrkan.org. Sista ansökningsdag är den 15:e mars 2023. Intervjuer sker löpande.