Språk & Gemenskap

sprakcafePå tisdagseftermiddagarna är du välkommen som inte har svenska som modersmål utan håller på att lära dig språket genom SFI eller på andra sätt. Personal finns på plats för att hjälpa till med att läsa, uttala och kommunicera på svenska. Fika står framme under hela eftermiddagen och det finns tid att prata och lära känna varandra. Eftermiddagen avslutas med en andakt för den som vill.

Datum: 17 januari–16 maj